สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

  • รายงานการประชุมประจำปี 2560
  • รายงานการประชุมประจำปี 2559
  • รายงานการประชุมประจำปี 2558
  • รายงานการประชุมประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
สมัยสามัญ สมัยที่ 4

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2558
สมัย สรรหา
สมัย รักษาการ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
สมัยวิสามัญ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >

 
/