สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

 

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเ ทศไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสัมมนาวิชาการเรื่อง " ยุทธศาสตร์ การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นำโดย นายสรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >