ถ้ำแก้วโกมล พระธาตุจอมแจ้ง ผลึกแก้วในถ้าแก้วโกมล
แม่น้ำสาละวิน วัดจองคำ ตลาดเข้าแม่สะเรียง
วัดจองสูง ล่องแพแม่น้ำเงา ทุ่งบัวตองดอยแม่เหาะ

prev next