นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร นายกรับรางวัล นายกดีเด่น และการพัฒนา อปท.ดีเด่น นายกรับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2556 รางวัลที่เทศบาลภูมิใจ นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557