วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมตรีตำบลแม่สะเรียง
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่
ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)

 
   
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมตรีตำบลแม่สะเรียง
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กตตร. ของสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดงานแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนท้องถิ่น
งาน ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ. 2562 (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ได้จัดการประชุมการจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 (ภาพกิจกรรม)