วันที่ 8 พ.ย.61 ได้มีการสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)  
     
  การประกวดธิดาออกหว่า ประจำปี 2561 (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขบวนแห่เทียนเหง ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2561 (ภาพกิจกรรม)