สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

หัวข้อ
วันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
10 พฤษภาคม 2559
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >