สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

 

ตั้งกระทู้
ชื่อหัวข้อ
รายละเอียด
ชื่อผู้ตั้งกระทู้
อีเมล์ผู้ตั้งกระทู้
 

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ตู้รับความคิดเห็น บริเวณส่วนราชการ
2. โทรศัพท์หมายเลข 053 - 681231
3. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจประจำทุกหน่วยงาน
4. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >