สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร 053-681231

โทรสาร. (แฟกซ์) 053-682743

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >