สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ปกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564
คำนำ-สารบัญ
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >