สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพข้าราชการและลูกจ้าง ฯ ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพข้าราชการและลูกจ้าง ฯ ประจำปี 2561
โครงการชาวแม่สะเรียงน้อมรำลึกวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >