สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤศจิกายน 2560
พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมกราคม 2561
พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนกุมภาพันธ์ 2561
พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนมีนาคม 2561
พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนเมษายน 2561
พรบ.อำนวยความสะดวก เดือนพฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >